Xây dựng đề án thí điểm chính sách đặc thù về biên chế cho tỉnh Thanh Hóa | BĐS

Xây dựng đề án thí điểm chính sách đặc thù về biên chế cho tỉnh Thanh Hóa

| BĐS

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 7899/VPCP-QHDP ngày 24/11/2022 truyền đạt ý kiến ​​của Phó Thủ tướng Lê Minh Khải về đề nghị ban hành chính sách đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp thu ý kiến ​​của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến ​​của các bộ liên quan để giải trình, hoàn thiện các kiến ​​nghị về cơ chế, chính sách đặc thù, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chính, tổng hợp, đề xuất Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan, tiếp tục xây dựng dự thảo để trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua. ban hành nghị quyết về việc ban hành thí điểm một số đề án Cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy và tiền lương đối với tỉnh Thanh Hóa theo phân công nhiệm vụ tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đọc thêm :  Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phải bàn giao mặt bằng đúng tiến độ | BĐS

Trước đó, tháng 7/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (chính sách cho phép một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được áp dụng chính sách như Khu kinh tế Nghi Sơn); chủ trương phân cấp, cho phép UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và cấp phép cho tỉnh Thanh Hóa được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở. .) làm cơ sở để đạt được các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị, mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; một trong những trung tâm chính của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng, chuyển đổi và chế tạo; nông nghiệp giá trị gia tăng cao; dịch vụ hậu cần, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế chuyên ngành và văn hóa, thể thao; cực tăng trưởng mới với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển phía Bắc đất nước; nơi nào người dân có mức sống cao hơn mức trung bình của cả nước thì các giá trị di sản văn hóa, lịch sử được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đọc thêm :  Quảng Trị yêu cầu công ty thuộc FLC chấm dứt dự án chậm tiến độ | BĐS

Đến năm 2030, GDPR bình quân đầu người đạt từ 8.990 USD trở lên; kim ngạch xuất khẩu đạt 15 tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 50% trở lên; 100% khu vực bầu cử, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng cường, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,5%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%, trong đó có 75% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn 95%.

.#Xây #dựng #đề #án #thí #điểm #chính #sách #đặc #thù #về #biên #chế #cho #tỉnh #Thanh #Hóa

https://vneconomy.vn/xay-dung-de-an-thi-diem-chinh-sach-dac-thu-ve-bien-che-cho-tinh-thanh-hoa.htm